Zavřít

 

 

Etapy urbanistického a architektonického vývoje

Renesanční dům č. p. 9

Židovské sídliště v Třebíči (na Podklášteří) existovalo prokazatelně již v roce 1338 a spolehlivě je doloženo i k r. 1410 a poté ve 40. letech 16. století. Nepřetržitě lze sledovat jeho vývoj teprve od přelomu 16. a 17. století. Původní bezproblémové společné soužití Židů a křesťanů v katastru vesnice Podklášteří bylo v r. 1723 ukončeno nařízením majitele třebíčského panství, hraběte Jana Josefa z Valdštejna o zřízení ghetta. Tehdy čítalo ghetto 95 soukromých domů a bylo nazýváno Židovským Městem (Judenstadt). V roce 1850, kdy byly pořizovány poslední samostatné židovské pozemkové knihy, zde stálo 108 židovských domů, rozdělených do 269 domovních dílů, dvě místa byla tehdy označena jako stavební parcely.