Zavřít

 

 

Kresba (kolem r. 1720)

Kresba Třebíče (cca 1720)

Třebíč na kresbě připojené k rukopisné mapě valdštejnského panství z 18. století (kolem r. 1720) Autor není znám. Originál byl původně uložen v SOA v Mnichově Hradišti, nyní v SÚA Praha. Reprodukováno podle diapozitivu ze sbírky fotodokumentace Muzea Vysočiny v Třebíči, sign. 2148.

Kresba schematicky zachycuje město Třebíč i jeho předměstí, včetně Podklášteří. Zástavba v místech ghetta je v legendě označena písmenem D a popsána jako Židovské Město (Judenstadt). Na kresbě jsou svými rozměry i velikostí oken nápadné obě synagogy, dobře lze rozeznat také obecní dům (radnici) i dům č. 11/12 s tzv. Židovskou bránou. Potvrzuje poznatek z pozemkových knih, že na přelomu druhého a třetího desetiletí 18. století byl již vývoj třebíčského židovského sídliště z urbanistického hlediska takřka ukončen.