Zavřít

 

 

Skica Židovského Města z r. 1827

Skica Židovského Města z roku 1827

Kolorovaná kresba na papíře, rok 1827, bez měřítka, MZA Brno, F 200 Velkostatek Třebíč, karton č. 670, nefoliováno. Foto Jitka Padrnosová.

Barevný pohled na Židovské Město (Ansicht der Judenstadt) byl pořízen v souvislosti s komisionálním ověřováním vzájemné polohy křesťanských a židovských domů v západní části Podklášteří dne 14. 4. 1827. Zachycuje celé ghetto (žlutá barva) a sousední křesťanské domy (červená barva). Přesvědčivě dokládá, že ani po stu letech nebyly postaveny separační zdi navržené geometrem Knittelem a že v jihozápadní části zůstávalo ghetto nadále stavebně otevřeno vůči křesťanské zástavbě Podklášteří. Kresba odlišuje schematickými značkami domy přízemní, poschoďové, pusté a nově postavené. Z tohoto hlediska zasluhují pozornost domy č. 108 a 109 na severním okraji ghetta. Zvláštní značku mají obě synagogy a také židovské krámy před ghettem.