Zavřít

 

 

Židovské Město na indikační skice Podklášteří z roku 1835

Indikační skica Podklášteří z roku 1835

Rukopisná kolorovaná mapa, autoři geometr Anton Calvas a adjunkt Franz Mitschan, bez měřítka (1:2880), MZA Brno, D 9 Stabilní katastr – indikační skici, sign. 1982. Foto: Rudolf Fišer.

Indikační skica byla vypracována podle předlohy, tzv. polního náčrtu, v souvislosti s pořizováním stabilního katastru. V Třebíči probíhaly práce až ve druhé fázi přípravy tohoto mimořádného geodetického díla (1833–1836). Pro poznání urbanistické podoby Židovského Města, půdorysů jednotlivých jeho objektů i složitých vlastnických vztahů k nim má skica zcela mimořádný význam. Poskytuje cenné informace o stavebních (číslovány černě) i pozemkových (číslovány červeně) parcelách, hranicích objektů i pozemků (půdorysy domů, dvorů, zahrad, menších dřevěných staveb) a také o celkové podobě ghetta. Zděné domy jsou zakresleny karmínovou barvou, dřevěné stavby žlutou a zahrady jsou vyznačeny zeleně. Číslování (tzv. konskripční čísla) křesťanských domů je již tradičně udáváno arabskými číslicemi, u židovských římskými.

Skica zaznamenala v Židovském Městě celkem 108 objektů soukromých domů a dvě pustá místa. Nejcennější je přesné zachycení východního cípu ghetta, kde se nacházela rituální porážka a který později doznal změny v souvislosti s rozmachem kožedělné produkce rodiny Subaků ve druhé polovině 19. století. Důležité jsou i poznatky o původním obecním špitále (č. 40) nebo o poloze pivních sklepů.