Zavřít

 

 

Sociotopografický obraz ghetta k roku 1850 (rekonstrukce)

Sociotopografický obraz ghetta k roku 1850

Rekonstrukční schéma zachycuje rozmístění obchodů, skladů, palíren a dílen v jednotlivých domech Židovského Města v roce 1850. Zpracoval František Fiala podle podkladů připravených Rudolfem Fišerem.

Schéma bylo připraveno na základě poznatků získaných podrobnou analýzou židovských pozemkových knih z let 1850–1851. Přesvědčivě dokládá naprostou převahu kupeckých krámů a skladů jako nejdůležitějších funkčních částí domů sloužících k obživě židovského obyvatelstva, a tím také zásadní proměnu, kterou sídliště prodělalo od konce 16. století, kdy zde významné místo kromě řemesel a obchodu patřilo také zemědělské produkci. Důležitou pozici si podržely palírny a rozmáhající se koželužské dílny.

Mapka byla zpracována na podkladě indikační skici z r. 1835 a podává představu o způsobu obživy majitelů domů a domovních dílů. Nevztahuje se tudíž na obyvatelstvo žijící v nájmu, které se živilo převážně drobným obchodem, řemeslem a službami potřebnými pro obec (řezníci, krejčí, ševci, písaři, učitelé apod.). Tyto informace nejsou nijak dostupné.