Zavřít

 

 

Podrobnosti: Historie | Popis | Vývoj | Fotogalerie

Dům č. 4

L. Pokorného 4

Č. p. 12, parcela číslo 116, nyní 116/1

Původní renesanční dům (č. p. 114) s podloubím se dostal do židovských rukou na sklonku třicetileté války (kolem r. 1648), kdy ho koupil zámožný Abraham Nováček. Ten dům hodně rozšířil přístavbou vlevo (č. p. 11) a dozadu (č. p. 12). Rozsáhlým objektem vedl průchod do ghetta, a proto byl nazýván Židovskou bránou. Po obou stranách průchodu se nacházely kupecké krámy. V roce 1937 byl dům opravován a v roce 1997 prodělal rekonstrukci.

Původní renesanční dům (č. p. 114) si zachoval svou vnější podobu, uvnitř byl ovšem zásadně přestavěn a byla odstraněna také pavlač na jižní straně. Ve východním traktu č. p. 12 se zachovala valená klenba s výsečemi a klenba placková.