Zavřít

 

 

Podrobnosti: Historie | Popis | Vývoj | Fotogalerie

Dům č. 15

L. Pokorného 15

Č. p. 58, parcela č. 198, 199b (dům se dvorem), parcela dvora 199a, 199b

Původně zde měl v polovině 17. století Jelen Šamšula (Schamschula) menší usedlost. Kolem roku 1721 ji koupil Emmanuel Bachrach, nejvýznamnější třebíčský židovský obchodník, který dodával císařské armádě vojenské stejnokroje. Bachrach objekt od základů přestavěl. K domu vlastnicky patřil i jeden z krámů před ghettem. Po přestavbě v polovině 19. století sestával dům ze dvou samostatných objektů, nacházela se v něm palírna, stáj a obchod s kořalkou. Ve druhé polovině 19. století byl stavebně upraven pro potřeby židovské německé školy. V roce 1919 prodělal další stavební změny. V roce 1965 došlo k vestavbě garáže (58 B), roku 1969 prodělal dům generální opravu, včetně úpravy fasády. V roce 2000 byla vyměněna krytina střechy.

Zůstala zde zachována valená klenba v předsíni a placková klenba do pasů v pravé části objektu.