Zavřít

 

 

Podrobnosti: Historie | Popis | Vývoj | Fotogalerie

Dům č. 31

L. Pokorného 31

Č. p. 112, konskripční č. 50, parcela č. 186, parcela dvora č. 187

Původní židovský dům z přelomu 17. a 18. století prodělal složitý stavební vývoj. Již před rokem 1724 byl rozdělen do dvou samostatných částí, které se posléze stavebně i vlastnicky úplně oddělily. V polovině 19. století již neexistovala kdysi společná předsíň obou dílů. Po některém z požárů byla odstraněna a nahrazena úzkou uličkou. Pravá (východní) část někdejšího domu č. p. 50 byla spojena s hmotou sousedního domu č. p. 49. Levá (západní) část (č. p 112) byla nově postavena v roce 1631 jako stavba inspirovaná funkcionalismem. V roce 1968 prodělala rekonstrukci a roku 2001 došlo k obnově fasády.

Dům postrádá významnější historické stavební prvky.