Zavřít

 

 

Podrobnosti: Historie | Popis | Vývoj | Fotogalerie

Dům č. 45

L. Pokorného 45

Č. p. 45, parcela č. 178

Původní dům postavil na tzv. Španělovském pozemku ve druhé polovině 17. století Lebl Kopl. Jedna z jeho částí se ještě před rokem 1810 oddělila od zbytku stavby (č. p. 46) a stala se samostatným objektem s konskripčním číslem 45 (č. p. 45). Patřil k ní i menší dvůr. Dům byl výrazně přestavěn za rekonstrukce v roce 1963, roku 1995 došlo k výměně střešní krytiny a v roce 2001 k opravě fasády.

V domě barokního původu zůstala v přízemí zachována placková klenba.