Zavřít

 

 

Z historie domu do roku 1850

Prameny

MZA Brno, F 200 Velkostatek Třebíč, i. č. 127, fol. 117v, 311v, C 17 Pozemkové knihy, i. č. 460, s . 1100–1109, i. č. 9558, fol. 213r, i. č. 9559, fol. 163r

V roce 1648 koupil „dům ležící mezi židy“ za 150 kop grošů Václav Černohlávek. Na zahradě tohoto původně křesťanském gruntu vystavěl v roce 1659 Žid Prokop Jíška dům. A na volném kusu pozemku stavěl také Gerstl Eibenschitz.

Při sepisování židovského domovního majetku v r. 1724 měl nový dům zapsaný pod pořadovým číslem 43 dvě části. Ta první dala základ domu s konskripčním číslem 52, ta druhá domu s číslem 71. První domovní díl, přední část domu, k tomu polovinu studny i chodby vedoucí k záchodu a také stáj, vlastnil Hierschel Hesky. Od roku 1803 zůstával díl v rukou rodiny Lewinstamovy (Löwenstammovy). V roce 1815 koupil Efraim Löwenstamm „horní díl“ s právem zřídit za zdí pavlač i záchod a dřevník přestavět na zděný.

O druhé části domu víme pouze tolik, že ji v roce 1724 tvořily 2 světnice ve dvoře, 2 komory, kuchyně, krám (sklad), polovina studny i zahrady. Od roku 1822 patřila Jakobovi a Juditě Ptacekovým.

V roce 1850 měla první část bývalého domu už samostatné konskripční číslo 52, stála 800 zl. a jejím majitelem byl tehdy Gabriel Löwenstamm. Do domu vedl průjezd, nacházela se zde předsíň, světnice s alkovnou, kuchyně, krám (sklad), komora, 2 komory dřevěné a na dvorku záchod.

Naproti tomu byla ve stejné době druhá část domu zapsána pod konskripčním číslem 71 jakožto majetek Arona Konrada. Sestával z  průjezdné předsíně v přízemí, světnice, vytápěného krámu, kuchyně a ještě dalšího krámu. Do předsíně v poschodí se vystupovalo z ulice po patnácti zděných schodech. Další místnosti tvořily 2 světnice, světnice klenutá, kuchyně a 2 komory. K dispozici měl A. Konrad i sklep, záchod a přístup k vodě ve společné studni.