Zavřít

 

 

Z historie domu do roku 1850

Prameny

MZA Brno, F 200 Velkostatek Třebíč, i. č. 127, fol. 324r, C 17 Pozemkové knihy, i. č. 460, s . 1148–1152, i. č. 9558, fol. 109r

Jako jeden z mála zůstal tento dům přes veškeré vývojové peripetie v polovině 19. století nerozdělený. Postavil ho židovský řezník Abraham Jílek a v r. 1724 patřil společně jeho synům Isakovi Abrahamovi a Moisesovi Abrahamovi, kteří jej zdědili i s řeznickým výsekem (sambt der darbey sich befunte Schalchtbanck). V roce 1767 se načas dům rozdělil, neboť dcera Isaka Abrahama Kerndl, provdaná za Simona Isaka, se dala i s manželem pokřtít (sich samt ihren manen taufen lassen) a objekt získali dva různí zájemci. V roce 1794 k domu přistavěl ještě další, blíže ovšem neurčenou část Aron Steurer. Celý dům i s přístavbou pak koupil v r. 1801 Michal Koperl za 2245 zl.

V polovině 19. století patřil dům Markusovi Löwenthalovi. Po levé straně od vchodu měl předsíň, dvě prostorné světnice (34 a 35 m2) a jednu menší, kuchyni, další světnici na dvoře, vzadu krám (sklad) a také sklep i větší dvůr (100 m2) dosahující až k hranicím pozemku domu č. 76. Směrem k sousednímu domu č. 48 stál dřevník. M. Löwenthal se dělil s vlastníkem domu č. 76 také o uličku mezi oběma staveními.