Zavřít

 

 

Popis domu z r. 1850

Dům č. p. 11/12 na modelu - vpravo (západ)

Dům číslo 11 (XI), písmeno A MZA, C 17, i. č. 9556, fol. 163r

Majitel

Michael Glasner

„Do tohoto domovního dílu vedou společné schody nahoru do společné předsíně, odtud se jde do vlastní 2,68 m dlouhé, 1,42 m široké předsíně, zcela společné s Rekkendorfem. Z ní se jde k cestě do neklenuté světnice 5,69 m dlouhé, 2,84 m široké, opatřené dvěma okny k cestě. Tato světnice stojí přímo nad bránou a je (směrem) k cestě podepřena čtyřmi nosníky. U této světnice je umístěna vzadu proti společné předsíni jedna světnice 2,84 m dlouhá, 1,42 m široká.

U tohoto domovního dílu jsou zdi směrem k cestě až ke vchodu neomezeným vlastnictvím, zbývající jsou společné. Ve jmenovaném domě, k Votavovu domu, je dřevěná komora 2,84 m dlouhá, 0,87 m široká. V rohu v kuchyni vedou dřevěné schody na půdu. Odtud se jde do prostoru před půdou, který patří Glasnerovi a je 2,84 m dlouhý, 1,37 m široký. Odtud se jde do prostoru společného s Fleischerem (?) a na vlastní půdu, která od vchodu ke straně společné předsíně uhýbá o 0,39 m na straně ulice a 0,08 m od Fleischerovy půdy se rozprostírá na délku 1,42 m, na šířku 0,95 m. Od strany mostu sousedí s Rekkendorfem a z druhé strany s Fleischerem.“

Dům číslo 11 (XI), písmeno B MZA, C 17, i. č. 9556, fol. 169r

Majitelka

Blümele Fleischerová

„K tomuto domovnímu dílu vedou dříve připomenuté společné schody (díl A ) do společné předsíně, odkud se jde do vlastní 2,77 m dlouhé, 1,27 m široké předsíně. Odtud na Votavově straně nad Zerkowitzovým krámem je světnice opatřená dvěma okny k cestě, dlouhá 5,53 m, široká 4,43, u které se nachází 2,58 m dlouhá, 1,03 m široká kuchyně. Ze světnice doprava ve směru předsíně je vzadu neklenutá kuchyně  2,58 m dlouhá, 2,53 m široká.

Na půdu domu se může po schodech společných se vdovou Glaserovou, odtud se jde k prostoru před půdou náležejícímu Glaserovi, kde má průchod Fleischer a kde se dojde na vlastní půdu nacházející se nad kuchyní a částí předsíně náležející Fleischerovi. Zdivo je vpředu i vzadu vlastní, vpravo ale společné s Votavou a vlevo s Glaserem.

Taussig (majitel tohoto dílu) vlastní také dole v bráně krám o délce 2,31 m a šířce 2,53 m. A před krámem je prodejní stánek 2,21 m dlouhý, 1,10 široký.“

Dům číslo 11 (XI), písmeno C MZA, C 17, i. č. 9556, fol. 175r

Majitelka

Babette Taussigová

„Tento krám je dole v tzv. Židovské bráně a měří 2,29 m na délku a 1,95 m na šířku. U tohoto krámu se také nachází stánek k prodeji zboží 2,21 m dlouhý, 2,20 m široký.“

Dům číslo 11 (XI), písmeno D MZA, C 17, i. č. 9556, fol. 181r

Majitelé

Salomon a Amalie Rekkendorfovi

„Při vchodu z Židovské brány je u horní předsíně u vchodových dveří 2,21 m dlouhé a 1,89 m široké místečko kvůli prohloubení Židovské brány o 0,76 m. Po společných schodech se jde do společné předsíně, ze které se dojde do vlastní 4,74 m dlouhé a 1,90 m široké předsíně, z kteréžto se může doprava do světnice opatřené třemi okny k Podklášteří a jedním oknem k mostu, která je ale uprostřed rozdělena prkennou přepážkou. K vytápění této světnice slouží kuchyně 2,20 m dlouhá, 1,60 m široká, opatřená jedním oknem, záchodem a odpadem. Záchod i výlevka jsou vyvedeny po zdi záchodovou rourou k řece Jihlavě v blízkosti Schwartzova /?/.

Z vlastní předsíně se dojde po dřevěných schodech na půdu domu, která se rozprostírá nad vlastním bytem a která hraničí vpravo se Schwartzem, vlevo s vdovou Glaserovou. Zdivo (směrem) k Podklášteří spočívá na třech kamenných pilířích a je postaveno a předsunuto 1,03 m nad krámem Beera Löwa Bachracha. Toto a zdi k řece Jihlavě jsou vlastní, zbývající zdivo je společné. U tohoto domu se nachází pavlač na straně cesty s výhledem k emyfyteutickým krámům (patřícím formálně vrchnosti, ale užívaným židovskými obchodníky), spočívá na železných tyčích a má železné zábradlí.“