Zavřít

 

 

Popis domu z r. 1850

Dům č. p. 10 na modelu - vlevo (jihovýchod)

Dům číslo 10 (X), písmeno A MZA, C 17, i. č. 9556, fol. 151r

Majitelka

Lea Polnauerová

„Vchod do tohoto domu vede přímo skrze Židovskou bránu po pravici do 2,53 m dlouhé, 1,26 m široké klenuté předsíně, ze které se jde po třinácti zděných schodech do horního patra, do předsíně nacházející se po levici, 2,53 m dlouhé, 1,58 m široké. Z této předsíně po levici k Židovské bráně je neklenutá světnice opatřená dvěma okny, 4,74 m dlouhá, 4,24 m široká. Z této světnice po pravici je vedlejší světnice, opatřená jedním oknem, 4,58 m dlouhá, 3,48 m široká, která sice zabírá prostor v rohu domu (není doplněnočíslo) v délce 1,81 m a šířce 1,03 m. K vytápění této světnice je (určena) klenutá kuchyně 2,21 m dlouhá, 1,82 m široká. Do této kuchyně vede kouřovod z Diamandova bytu. Z přední světnice po levici k ulici je 2,37 m dlouhá, 1,42 m široká komora s jedním oknem. Ze druhé světnice po pravici vedou železné dvéře do 4,74 m dlouhého, 4,42 m širokého krámu, ve kterém se nachází zamřížované okno zajišťující světlo z domu Martina Votavy. Z kuchyně dozadu je také u domu Martina Votavy v komoře místo, kde jsou zřízeny schody na půdu, které vedou na majitelovu půdu, která sousedí dřevěnou přepážkou vlevo s Meklerem, vpravo s Kozlicekem. Zdi vpravo jsou společné s Meklerem, vlevo s Kozlicekem. Na schodech nahoru je umístěn záchod, který má odtok do Votavova kanálu a skrze konskripční číslo 13 k řece Jihlavě a který má část své roury pod Diamandovým domovním dílem.“

Dům číslo 10 (X), písmeno B MZA, C 17, i. č. 9556, fol. 157r

Majitelé

Salomon a Babette Diamandovi

„Po levé ruce z Židovské brány je kupecký krám, který byl dříve světnicí, je 6 m dlouhý, 3,79 m široký a má dvéře a okno ke straně ulice. Na něj navazuje menší krám, 6 m dlouhý, 2,21 m široký, který je využíván jako výčep pálenky. Sousedí s ním také 6,32 m dlouhý, 5,69 m široký krám, sousedící s krámem Salomona Rekkendorfa, a který se nachází pod krámem (skladem) horního poschodí, 3,79 m dlouhým, 5,69 m širokým užívaným Eleonorou Polnauerovou. Poslední 1,89 m dlouhý, 5,69 m široký patří Babettě Diamandové.“