Zavřít

 

 

Popis domu z r. 1850

Dům č.p. 21 na modelu - uprostřed (sever)

Dům číslo 21 (XXI), písmeno A MZA, C 17, i. č. 9556, fol. 379r

Majitel

Herman Stiasny

„Tento dům sousedí v přízemí po pravé ruce s domem Davida Wohlmutha, po levé ruce s domem Wolfa Polnauera. Dům má na pravé domovní straně společnou předsíň. Tato předsíň je 7,59 m dlouhá, 2,22 m široká. Z této předsíně po levici je k ulici 6,16 m dlouhá a 4,58 m široká světnice. Vzadu je také ještě jedna světnice 4,74 m dlouhá, 3,48 m široká, která má vchod z prvně jmenované světnice. První světnice je opatřena dvěma okny k ulici a druhá světnice dvěma okny k domu Judy Mahlera a Abrahama Butschowitze. Obě tyto výše jmenované světnice jsou vytápěny prostřednictvím kuchyně, která má vchod z prvně jmenované světnice. Je 3 m dlouhá a 2,29 m široká. Z kuchyně vedou dvéře do komory umístěné pod Butschowitzovým domovním dílem. U výše jmenované světnice (směrem) k ulici je krám (sklad) opatřený dveřmi do ulice, který je 4,58 m dlouhý, 1,74 m široký. Zdivo v předsíni po pravé ruce je společné s Davidem Wohlmuthem, po levé ruce s Wolfem Polnauerem. Zbývající zdivo je majetkem Hermanna Stiastnyho.“

Dům číslo 21 (XXI), písmeno B MZA, C 17, i. č. 9556, fol. 385r

Majitel

Markus Stiasny

„U tohoto domu je na dvoře krám (sklad) vzdálený od hlavní zdi, dlouhý 4,11 m, široký 3,48 m. Tento krám má okno proti průchozí uličce a vchodové dvéře. V tomto krámku je záchod, který má odtok přes kanál na zahradě Judy Schneka. Z horní společné předsíně se jde vlevo do světnice opatřené třemi okny do ulice, která je 6,16 m dlouhá a 4,58 m široká. Světnice je vytápěna pomocí vlastní kuchyně 3,1 m dlouhé, 1,9 m široké, která má dvéře do společné předsíně. Z kuchyně (směrem) ke straně řeky je umístěna spižírna 2,22 m dlouhá, 1,42 m široká, opatřená jedním oknem k uličce. Z této kuchyně je na levou stranu vytápěná světnice, která se rozprostírá přes krámek a hlavní domovní zeď. Tato světnice má okno k Abrahamu Butschowitzovi a druhé ke straně průchodu a východ do společné předsíně. V kuchyni je výlevka, jejíž odtok je veden do záchoda. Zdivo po pravé ruce ve světnici je společné s Judou Schnekem, na levé straně s Davidem Wohlmuthem. Zbývající zdivo je vlastní. Půda, na kterou vedou schody společné s Judou Schnekem, je přes celou obytnou část budovy, je neomezeným vlastnictvím a je od sousedních oddělena přepážkou z prken.“

Dům číslo 21 (XXI), písmeno C MZA, C 17, i. č. 9556, fol. 391r

Majitel

Juda Schnek

„Z dolní společné předsíně se dojde po levé ruce po zděných schodech do předsíně v horním patře, společné s Markusem Stiastnym, 4.58 m dlouhé, 3 m široké. Z ní se po pravé ruce jde k ulici do 5,38 m dlouhé, 4,74 m široké světnice, která je opatřena dvěma okny k ulici. Z této světnice se dojde (směrem) ke straně dvora také do 3,48 m dlouhé, 2,45 m široké světnice. Obě tyto světnice vytápí kuchyně orientovaná ke dvoru, 3,48 m dlouhá, 2,22 m široká. Tato kuchyně je opatřena jedním oknem nacházejícím se ke straně dvora. V této kuchyni je také záchod, jehož odtok je veden do obecní roury. Půda, na kterou vedou společné schody ze společné předsíně, se rozprostírá nad oběma světnicemi a kuchyní a je od sousedních půd oddělena prkennými přepážkami. Zdivo po pravé ruce je společné s Markusem Stiastnym, po levé ruce s Wolfem Polnauerem, všechno zbývající je vlastní. V předsíni v přízemí proti dvoru se nachází klenutá, 3,32 m dlouhá, 1,58 m široká nádrž, opatřená jedním oknem ke dvoru, která stejným dílem zasahuje do domu Hermanna Stiastnyho. K řece Jihlavě, za krámem Markuse Stiastnyho, ustupujícím do dvora, je zahrada 10,27 m dlouhá, 7,11 m široká, ohraničená plotem z prken. Tato zahrada má proti průchodu k řece Jihlavě dvoje vchodové dvéře. Také je na protilehlé straně, u zdi Judy Mahlera dřevěná kůlna a suka vybudovaná ze dřeva. Tato stěna má být společná s Judou Mahlerem.“

Dům číslo 21 (XXI), písmeno D MZA, C 17, i. č. 9556, fol. 397r

Majitelka

Katarina Mahlerová

„Na dvoře je po levé ruce za krámem Markuse Stiastnyho zvláštní prostor zvláštního dvora společného s Abrahamem Butschowitzem, který je 5,53 m dlouhý, 3,16 m široký, ze kterého se po levé ruce v přízemí dojde do 1,9 m dlouhé, 1,26 m široké předsíně. Z té se jde k řece do 5,14 m dlouhé, 3,4 m široké předsíně s jedním oknem k řece. Ta (světnice) je vytápěna pomocí 1,9 m dlouhé, 1,58 m široké kuchyně. Má dvéře z předsíně. U této kuchyně je 1,9 m dlouhá, 1,27 m široká komůrka. Zdivo vzadu je společné s Wolfem Polnauerem, zbývající zdivo je vlastní. Úplně vzadu u řeky Jihlavy je zahrádka společná s Abrahamem Butschowitzem, 3,79 m dlouhá, 2,85 m široká.“

Dům číslo 21 (XXI), písmeno E MZA, C 17, i. č. 9556, fol. 403r

Majitelé

Abraham a Anna Butschowitzovi

„Tento díl je v horním traktu nad bytem Judy Mahlera. U společného prostoru dvora, oznámeného již u Judy Mahlera, přímo u vchodu je místečko, na kterém jsou umístěny dřevěné schody, po kterých se dojde do 3,8 m dlouhé, 2,22 m široké předsíně, ze které vedou dvéře do 5,38 m dlouhé, 3,8 m široké světnice k řece Jihlavě. Tato světnice je opatřena dvěma okny k řece Jihlavě. K vytápění této světnice je kuchyně, dlouhá 1,9 m, široká 1,42 m, ke které je přistavěna 1,35 m dlouhá, 1,35 m široká komora. Půda, na kterou vedou schody z předsíně, je nad bytem Butschowitze, nad předsíní a kuchyní majetkem Judy Mahlera. Z uvedené komory jde okno do předsíně Wolfa Polnauera, která má vlastní v pozemkové knize zapsanou  služebnost (věcné břemeno). Zahrádka jmenovaná při Judovi Mahlerovi je společná s majitelem tohoto domovního dílu.“