Zavřít

 

 

Popis domu z r. 1850

Dům č. p. 52 na modelu (jih)

Dům číslo 52 (LII) MZA, C 17, i. č. 9558, fol. 213r

Majitel

Gabriel Löwenstam

„K tomuto domu se dojde skrze průjezdová vrata a tato brána (je) od ulice až ke dvoru dlouhá 12 m, potom od zdi stojící u této budovy domu až k protilehlé vlastní zdi příručního skladu Jakoba Schnürmachera 2,85 m široká a je zcela vlastní. Jen zadní sousedé mají právo smět projíždět beze všech překážek a Jakob Schnürmacher chodit do svého skladu, stejně jako dědicové Arona Beera mohou pouze procházet dveřmi nacházejícími se v těchto vratech, když dojde k požáru nebo záplavě. Jinak musí tyto poslední dvéře zůstat zavřeny. Uprostřed tohoto průjezdu je vchod do vlastní předsíně dlouhé 3,79 m, široké 2,85 m, proti které se nachází světnice dlouhá 5,63 m, široká 4,11 m, opatřená dvěma okny do hlavní ulice. Vzadu (směrem) k cestičce, která se tam nachází, je alkovna opatřená vchodem z této světnice, dlouhá 2,49 m, široká 1,66 m, s jedním oknem k cestičce. K vytápění těchto dvou místností je vzadu kuchyně a má dvéře z vlastní předsíně, je dlouhá 2,61 m, široká 1,9 m. Vedle světnice směrem k předsíni je ještě jeden sklad, 3,91 m dlouhý, široký pak 2,37 m, opatřený jedním oknem do ulice. Odtud se dá jít z vlastní předsíně doprava do zadní komory opatřené jedním oknem do průjezdu. Měří 3,79 m na délku a 2,71 m na šířku. Vzadu za kuchyní a alkovnou se nachází dřevěná komora dlouhá 5,29 m, široká 2,20 m a má dvéře do uličky. V průjezdu je u rohu dvora vlevo záchod o vnější světlosti na délku 1,16 m, na šířku 0,87. Vpravo v tomto průjezdu se ještě nachází komora s jedním oknem do ulice, poznamenaná již u Arona Beera, náležející k tomuto domu, a je dlouhá 3,21 m, na straně ulice široká 6,32 m, vzadu pak 7,65 m. Z této shora popsané komory se dojde na půdu, která je úplně vlastní a rozprostírá se přes vlastní předsíň, světnici, alkovnu, krám a skládku dřeva. Zdivo tohoto domu je na zadní straně domu společné, zbývající zdivo je ale úplně vlastní.“