Zavřít

 

 

Popis domu z r. 1850

Dům č. p. 25 na modelu - uprostřed (sever)

Dům číslo 25 (XXV), písmeno A MZA, C 17, i. č. 9557, fol. 43r

Majitelé

David a Taube Fürstovi

„Tento dům sousedí po pravici s Isakem Rosenbergem a po levici s Moisesem Rosenthalem (25 B). Je zde vpravo 4,26 m dlouhá, 1,26 m široká předsíň, ze které se dojde vlevo do 5,38 m dlouhé, 3,8 m široké světnice opatřené dvěma okny do ulice. V této světnici je také jedno okno ke dvoru. Vzadu (směrem) k Rosenthalově dvoru je ještě jedna 4,74 m dlouhá, 1,9 m široká světnice, kteréžto obě světnice jsou vytápěny pomocí zadní kuchyně, 4,36 m dlouhé, 1,42 m široké. Úplně vzadu k prázdnému obecnímu místu je 3,8 m dlouhá, 3,56 m široká komora, ze které jdou také dvéře do ulice. Zdivo je společné s Rosenbergem, vlevo s Rosenthalem. Na půdě, která se rozprostírá nad jmenovanými částmi a na kterou vedou schody ze zadní komory, je vlastní. V komoře je záchod, jehož odtok vede do Rosenbergova kanálu a je odveden až do řeky.“

Dům číslo 25 (XXV), písmeno B MZA, C 17, i. č. 9557, fol. 49r

Majitelka

Rachel Rosenthalová

„Tento domovní díl se nachází mezi domovními díly Fürsta (25 A ) a Judy Ornsteina (26 A ) a má po pravé ruce 8,22 m dlouhou, 1,1 m širokou předsíň, ze které se dojde vlevo do 4,82 m dlouhé, 4,19 m široké světnice opatřené dvěma okny do ulice. Tato světnice má také malé okno do předsíně. Tato světnice má vzadu 2,85 m dlouhou, 2,29 m širokou kuchyni, z níž se úplně vzadu vstupuje do komory dlouhé 4,98 m, široké 3 m. Tato komora ma okno a dvéře ke dvoru. Tento dvůr je 5,1 m dlouhý a 4,9 m široký. Prostor dvora zaujímá Bekova kůlna 3,79 m délky a 1,35 m šířky. Tento dvůr je vzadu oplocen prkny, v pravém rohu jsou dvéře (směrem) k volnému obecnímu místu za Rosenbergovou budovou. Zdivo po pravé ruce je společné s Bekem a po levé ruce s Ornsteinem. Zbývající zdivo je vlastní. Půda, kam vedou schody z komory, se rozprostírá nad předsíní, světnicí, kuchyní a komorou. Od sousedních půd je oddělena pomocí dřevěných přepážek.“

Dům číslo 25 (XXV), písmeno C MZA, C 17, i. č. 9557, fol. 55r

Majitel

Joachim Schwarz

Popis domovního dílu chybí.