Zavřít

 

 

Popis domu z r. 1850

Dům č. p. 26 na modelu - uprostřed (sever)

Dům číslo 26 (XXVI), písmeno A MZA, C 17, i. č. 9557, fol. 59r

Majitel

Jakob David Ornstein

„Tento dům má po levici 11,7 m dlouhou, 1,1 m širokou předsíň, ze které se po pravici jde do 5,1 m dlouhé, 3,32 m široké světnice, která má dvě okna do ulice a jedno malé okno do předsíně. Na světnici navazuje 2,45 m dlouhá, 1,58 m široká alkovna. Nachází se zde také 2,21 m dlouhá, 1,58 m široká kuchyně, která má dvéře z předsíně. Úplně vzadu ke dvoru je světnice se dvěma okny do dvora a je vytápěna pomocí výše jmenované kuchyně. Světnice je 5,6 m dlouhá, 3,16 m široká. Z předsíně se může dozadu do dvora dlouhého 9,8 m, širokého 4,74 m, s dřevěným plotem. Domovní zeď je po pravé ruce společná s Rosenthalem, po levé ruce se Singerem, ostatní jsou vlastní. Půda, kam vedou schody ze dvora, se rozprostírá nad předsíní, kuchyní a oběma světnicemi a je od půd sousedů oddělena přepážkou z prken. Na dvoře je dřevěná suka vedle dřevěné kůlny, u níž se nachází i záchod. Kůlna má 7,6 m délky, 2,2 m šířky. Záchod má odtok do řeky Jihlavy. Vedle toho jsou (vedou)  ze dvora dvéře k řece. Dále má tento domovní díl v levém rohu dvora také 1,9 m dlouhou a 1,9 m širokou komůrku, která navazuje na prázdný dům Demutha (Markedela ?).“

Dům číslo 26 (XXVI), písmeno B MZA, C 17, i. č. 9557, fol. 65r

Majitel

Josef Singer

„Tento dům sousedí vpravo s Ohrnsteinem (díl A ), vlevo s Markusem Wertheimerem (díl 27 A ). V tomto domě se nachází 3,56 m dlouhá, 0,95 m široká předsíň, ve které se po levici nachází ve zdi společné s Wertheimerem 1,35 m vysoká, 0,8 m široká a 0,37 m hluboká almara. Z této předsíně po pravé ruce je obývací světnice opatřená k ulici dvěma okny, 6 m dlouhá a 4,2 m široká. Z této světnice doleva u vchodových dveří je ještě jedna menší světnice, která zabírá zbývající prostor proti předsíni a světnici, opatřená jedním oknem do předsíně a měřící 2,58 m délky a 2,29 m šířky. Ze světnice dozadu ke dvoru je komora s jedním oknem do dvora, která navazuje na dřevěnou kůlnu. Druhé okno na levé straně k Wertheimerovu místu. Kuchyně zabírá roh komory, která má také jedno okno a měří na délku 1,9 m, na šířku 1,74 m. Zdivo vpravo je společné s Ohrnsteinem, vlevo s Wertheimerem, zbývající je vlastní. Půda se rozprostírá nade všemi popsanými částmi a je od sousedních půd oddělena bedněním z prken. Prostor dvora, kam vedou dvéře z komory, je ohrazen prkenným plotem, šířka 1,26 m, kterou se odděluje od budovy Wertheima, (je) 13,7 m dlouhý, 5,14 m široký. Na tomto dvoře se vpravo nachází dřevěná 2,69 m dlouhá, 1,9 m široká kůlna na dříví. Úplně u řeky je na pravé straně dřevěný záchod, který má odtok do řeky Jihlavy, a ve dřevěném oplocení se nacházejí dvéře k řece.“