Zavřít

 

 

Popis domu z r. 1850

Dům č. p. 48 na modelu (jih)

Dům číslo 48 (XLVIII), písmeno A MZA, C 17, i. č. 9558, fol. 121r

Majitel

Wolf Schnek

„Tento dům navazuje po pravici na horní patro Samuela Sorera, po levici na dům Isaka Subaka č. 49 a sestává z vlastní předsíně dlouhé 3,63 m a 1,9 m široké, ze které se dojde vlevo do světnice 5,69 m dlouhé, 4,91 m široké. Ta má dvě okna do ulice. K vytápění této světnice je 2,22 m dlouhá, 1,52 m široká kuchyně, která má vchod z předsíně. Ze světnice směrem dozadu ke Koppelmannově dvoru je krám (sklad) s malým oknem směrem ke straně dvora a potom s jedním věštím oknem ke dvoru Samuela Sorera, 7,63 m dlouhý, 3,15 m široký. Zdivo po pravici u předsíně a kuchyně je zcela společné se Samuelem Sorerem, na levé straně s předsíní Isaka Subaka, zbývající zdivo je vlastní.“

Dům číslo 48 (XLVIII), písmeno B MZA, C 17, i. č. 9558, fol. 127r

Majitelé

Markus a Lazar Sorerové

„Do tohoto domu se dojde z ulice přes vlastní předsíň sousedící vpravo s předsíní Michaela Kopperla, vlevo s předsíní Wolfa Wallise, dlouhou 3,24 m, širokou 2,22 m. Z této předsíně se jde ke dvoru do zužující se předsíňové chodby dlouhé 6,62 m, na začátku 0,95 m široké, na jejím konci ale 1,37 m široké. Z této chodby se jde po levé ruce do krámu (skladu) dlouhého 4,22 m, širokého 3,56 m, opatřeného ke dvoru jedním oknem. Z této chodby vede také cesta do vlastního dvora, obklopeného po pravé straně dvorem Michaela Kopperla a po levé Wolfa Wallise u zdi krámu, 6,16 m dlouhého, 4,11 m širokého. Na tomto dvoře se nachází skládka dřeva. Z prve připomenuté předsíně se dá jít po schodech nahoru do prvního poschodí, kde se nachází předsíň 4,98 m dlouhá, 2,32 m široká, s jedním oknem ke dvoru. Z ní se dojde na straně (směrem) ke Kopperlově domu do světnice opatřené dvěma okny do ulice, která je 4,48 m dlouhá a 4,38 m široká. Vpravo od této připomenuté světnice je opět světnice se třemi okny na ulici a 5,21 m dlouhá, 4,66 m široká. Za ní vzadu se nachází třetí, která je 4,82 m dlouhá, 3,12 m široká a má světlo skrze dvě okna z posledně uvedené světnice a vzadu skrze jedno okno z předsíňky. Vedou z ní dvéře do malé, 2,63 m dlouhé, 1,11 m široké předsíňky. K vytápění této světnice slouží kuchyně opatřená jedním oknem do dvora, 4,74 m dlouhá, 1,61 m široká, ve které vede komín ze spodní Wallisovy kuchyně. Vzadu nad spodním krámem (skladem) Wolfa Wallise je ještě jedna světnice 4,27 m dlouhá, 3,8 m široká, se dvěma okny do dvora, vytápěná vlastní kuchyní umístěnou (směrem) k Beer Löw Bachrachovi, 1,58 m dlouhou, 1,42 m širokou. Má jedno okno k domovní chodbě Beer Löw Bachracha, které Goldschmied svévolně zazdil a Samuel Sorer zřídil. Z předsíňky vede dole zděným sloupkem podepřená chodba k dřevěnému záchodu a je uprostřed rozdělena dveřmi z předsíně, má délku 6,03 m a šířku 0,79 m. Odtok ze záchoda je prostřednictvím kanálu ze spodního dílu vedeného na ulici, spojeného s kanálem Kopperlovým, a proto považovaným za společný, přes kanál nacházející se mezi Kohnbergerem a Wertheimerem, který jde do řeky Jihlavy. Také se na shora připomenuté chodbě nachází odtoková roura, která odvádí do tohoto kanálu déšť z celé střechy.“