Zavřít

 

 

Popis domu z r. 1850

Dům číslo 27 (XXVII), písmeno A MZA, C 17, i. č. 9557, fol. 75r

Majitel

Wolf Josef Wertheimer

„Tento dům sousedí vpravo se Singerem a vlevo s uličkou u Kohnbergerova domu. Uprostřed domu je 9,1 m dlouhá a 1,58 m široká předsíň. Na ni navazuje další (směrem) ke dvoru, 4,42 m dlouhá, 1,58 m široká předsíň. Z první předsíně doleva je světnice 5,29 m dlouhá, 3,58 m široká, na kterou navazuje 2,45 m dlouhá, 1,42 m široká alkovna. U této části (domu) je 2,21 m dlouhá, 2 m široká kuchyně. Světnice má dvě okna do ulice a kuchyně dvéře do předsíně, kromě malého okna do světnice. U ní je vzadu ke straně dvora 4,74 m dlouhá, 2,6 m široká komora. Ta má dvéře z kuchyně a dvě okna do dvora. Zdivo se Singerem je společné, zbývající je vlastní. Půda se rozprostírá nad světnicí, alkovnou, kuchyní, komorou a polovinou předsíně. U výše jmenované komory je vzadu zahrada, oplocená dřevěnými plaňkami, 13,3 m dlouhá, 6 m široká, na které se nachází dřevěný záchod s odtokem do řeky Jihlavy. Na části zahrady je suka postavená u Singerovy zdi, 1,27 m za domovní zdí Singerovou a 0,54 m za zdí Wertheimerovou a 1,74 m široká, po délce zahrady 2,84 m. Josef Singer vlastní v této zdi u suky okno, které je zazděné a o tento prostor zahrady je na spadnutí spor. Z již uvedené předsíně doleva je 5,5 m dlouhá, 4,2 m široká světnice se dvěma okny do ulice, u které se nachází 2,22 m dlouhá, 2,2 m široká kuchyně. K této části (domu) patří kůlna nacházející se na dvoře, dlouhá 7,19 m, široká 6,24 m, která stojí přímo u řeky Jihlavy.“

Dům číslo 27 (XXVII), písmeno B MZA, C 17, i. č. 9557, fol. 81r

Majitel

Abraham Spira

„Tento domovní díl sestává z následujících částí. Z první předsíně se jde do druhé jmenované předsíně, kde se přijde po levé ruce do vlastní Spirovy (27 B) předsíně. Ta je (spojena) s navazující kuchyní 4,1 m dlouhou, 1,9 m širokou. Odtud je obývací světnice 6 m dlouhá, 3,24 m široká. Tato světnice má dvě okna směrem ke straně dvora. U tohoto bytu se nachází 4,66 m dlouhý, 4,19 m široký dvůr. Zdivo je po celé délce jeho majetkem a půda, která je od jiných půd oddělena přepážkami z prken, se rozprostírá nad předsíní a světnicí. Vzadu za společným dvorem, mezi kůlnou sloužící jako sklad a Wertheimovskou zahradou, je společný 7,27 m dlouhý, 1,58 m široký dvorek.“