Zavřít

 

 

Popis domu z r. 1850

Dům č. p. 47 na modelu (jih)

Dům číslo 47 (XLVII) MZA, C 17, i. č. 9558, fol. 109r

Majitel

Markus Löwenthal

„Tento dům navazuje vpravo na Markuse Taussiga č. 46, vlevo ale na Samuela Sorera číslo 48. Tento dům má vlevo 10 m dlouhou a 1,5 m širokou předsíň, z níž se jde vpravo do světnice dlouhé 6,48 m, široké 5,37 m, se dvěma okny do ulice. Z této světnice doprava je ještě jedna světnice, dlouhá 6,42 m, široká 5,29 m, opatřená třemi okny do ulice. Vzadu je u ní ještě jedna 3,69 m dlouhá, 3,56 m široká světnice se dvěma okny do dvora. K vytápění těchto světnic je vzadu kuchyně, 5,21 m dlouhá a 2,76 m široká, opatřená dveřmi směřujícími do dvora. Za kuchyní vzadu u dvora je ještě jedna malá světnice s jedním oknem a je také vytápěna z této kuchyně. Dál vzadu je krám (sklad) s jedním oknem a dveřmi do dvora. Dvůr je až k hranicím domu č. 76 6,64 m dlouhý, od dveří předsíně až k rohu společné zdi, k domu Bachracha 14,39 m dlouhý, v rohu budovy domu Samuela Sorera až k rohu zdi je 5,84 m široký. Na dvoře je sklep, zpoloviny lázeň (mikve ?), vhodný k postavení budovy. Mezi dvorem a pláckem se sklepem (je) vlevo Bachrachova budova, vpravo ale oplocený pozemek dvora Bodamského (?) Ke společnému užívání je 13,23 m dlouhá, 1,42 m široká ulička pro dům č. 47 a do Horní ulice č. 76, délka uličky je od rohu oplocení dvora (?) až do rohu J. Bodamského, odkud se může přes výchozí dvéře do jiného průchodu společného s Bernardem Bachrachem a Joachimem Konradem. Vzadu za předsíní vlevo, mimo hlavní zeď na straně čísla 48 je postaven až k místu sklepa dřevník dlouhý 3,99 m. V kuchyni je záchod s odpadem do roury Marka Taussiga. Zeď vpravo je společná se S . Taussigem, vlevo, jak až potvrzuje zazděná almara, se Samuelem Sorerem, ostatní je vlastní. Půda nad popsanými součástmi bytu, k níž slouží schody nahoru, je majitelova vlastní a je oddělena od ostatních půd. Na dvoře je pod (?) zděný kanál, který ústí do kanálu Samuela Sorera a odtud vbíhá do kanálu na ulici u J. Kohnbergera.“