Zavřít

 

 

Popis domu z r. 1850

Dům č. p. 46 na modelu (jih)

Dům číslo 46 (XLVI), písmeno A MZA, C 17, i. č. 9558, fol. 91r

Majitel

Aron Taussig

„Tento dům navazuje po pravici na č. 45 Lazara Subaka, po levici na Michaela Kopperla a sestává v Dolní ulici ze společné předsíně dlouhé 4,11 m, široké 3,16 m. Tato předsíň se zužuje dozadu směrem k (?) dílu, na kterém se nachází společný pivovar dlouhý 3 m, široký 2,37 m. Z něho je směrem ke dvoru 4,25 m dlouhá a 0,9 m široká společná průchozí předsíň. Z první předsíně se může po pravé ruce do 6 m dlouhé, 4,19 m široké světnice opatřené dvěma okny do ulice. Z ní se jde dozadu směrem ke dvoru do světnice dlouhé 4,34 m, široké 3,79 m s jedním oknem do dvora. U této světnice je na chodbě kuchyně dlouhá 3,71 m, široká 1,66 m s jedním oknem do dvora. Vzadu proti předsíni je cesta, kterou se jde na dvůr dlouhý 9,28 m, široký 4,19, na kterém se vzadu směrem k Horní ulici po celé šířce dvora nachází skládka dřeva, která má východ do této ulice. Na dvoře je na levé straně umístěn dřevěný záchod, který zasahuje celou šířkou do uličky dvora, Sestává také (tento díl) z alkovny u shora popsané světnice, která zasahuje do domovního zdiva Lazara Subaka, dlouhé 3,79 m, široké 1,89 m. Zdivo je s výjimkou zdi na dvoře, která patří Lazaru Subakovi, po pravé straně s ním společné, ostatní je vlastní. Půda pod střechou, na niž vedou schody ze společné předsíně a rozprostírá se nad pivovarem, je s výjimkou půdy nad alkovnou, kterou užívá Subak, vlastní. Od Subaka je oddělena přepážkou z prken. Konečně se nachází ve společné předsíni v pravém rohu ve stěně od ulice, vedle vchodových dveří, almara.“

Dům číslo 46 (XLVI), písmeno B MZA, C 17, i. č. 9558, fol. 97r

Majitelka

Rachel Taussigová (původně Markus Taussig)

„Ze společné předsíně popsané u domu písmeno A se jde po levici do světnice dlouhé 5,11 m, široké 4,35 m, která je opatřena dvěma okny do ulice. Vzadu proti dvoru je rovněž neklenutá světnice, dlouhá 5,11 m a široká 3,63 m se dvěma okny do dvora. Obě tyto světnice jsou vytápěny z kuchyně dlouhé 2,21 m a široké 1,27 m. Ve druhém popsaném dílu předsíně je krám (sklad), který je opatřen třemi okny směřujícími do dvora. Je dlouhý 8,27 m, široký 3,56 m. U tohoto dvora je vchod ze společné cestičky a tvoří dva nestejné díly, přičemž jeden navazuje vchodovými dveřmi na Horní ulici, je 9,22 m dlouhý, 9,48 m široký, druhý díl se nachází mezi vlastním krámem a dvorem Markuse Kopperla a měří 4,58 m délky a 4,53 m šířky. V posledně jmenovaném dvoře je po pravé straně výklenek 2,37 m dlouhý a 0,66 m široký, ve kterém je záchod se zděným kanálem pokračujícím pod Kopperlovým domem. Musí pojmout všechnu vodu ze dvora i okapů. U tohoto domu ve dvoře vlastní Kopperl společnou zeď u krámu, která je u pivovaru Markuse Taussiga a kterou má právo přistavět. U vchodu na půdu má tento dům ve vstupu ke schodům k průchodu prostor dlouhý 1,27 m, široký 0,95 m. Půda pod střechou patří nad popsanými částmi, s výjimkou nad schody a zmíněným prostorem, jako vlastnictví k tomuto domu a je oddělena stěnami z prken od ostatních. Zdivo levého domovního dílu je zcela společné s Kopperlem, vpravo společné s Isakem a Kopperl má právo podle (?) z 10. února 1822 na této zdi postavit patro. Ostatně má Mathias Taussig právo postavit ve společné předsíni po levé ruce dvě almary, z nichž jedna má stát v uliční zdi a druhá, dřevěná naproti na zdi kuchyně.“