Zavřít

 

 

Prameny archivní

Moravský zemský archiv Brno

Fond B 1 Gubernium

Fond C 17 Pozemkové knihy

Fond D 1 Lánové rejstříky

Fond D 9 Stabilní katastr – indikační skici

Fond D 10 Stabilní katastr

Fond D 22 Sbírka map a plánů

Fond F 200 Velkostatek Třebíč

Fond G 2 Nová sbírka

Fond G 10 Sbírka rukopisů

Moravský zemský archiv - Státní okresní archiv Třebíč

Fond Archiv města Třebíče

Fond Archiv obce Podklášteří

Fond Samešova sbírka

Archiv oddělení památkové péče Městského úřadu Třebíč

Archiv stavebního úřadu Městského úřadu Třebíč

Fond Zámostí

Katastrální úřad Třebíč

Fond Pozemkové knihy Podklášteří