Zavřít

 

 

Prameny tištěné

Bondy, Bohumil–Dvorský, František (edd.): K historii Židů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I, II. Praha 1906.

Bretholz, Bertold: Quellen zur Geschichte der Juden in Mähren. Prag 1935.

Dvorský, František: Korespondence paní Kateřiny ze Žerotína, sv. I, II. Praha 1894–1895. Fontes rerum Bohemicarum III. Praha 1882.

Matějek, František (ed.): Lánové rejstříky Jihlavského a Znojemského kraje. Praha 1983.

Salfeld, Sigmund (ed.): Quellen zur Geschichte der Juden in Deutschland, III. Band. Berlin 1898.