Zavřít

 

 

Literatura

Bartušek, Antonín: Umělecké památky Třebíče. Brno 1969.

Bělina, Pavel–Kaše, Jiří–Kučera Jan P.: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. X. Praha - Litomyšl 2001.

Bergerová, Natalia (ed.): Na křižovatce kultur. Historie československých Židů. Praha 1992.

Blažíček, Oldřich: Slovník památkové péče. Praha 1962.

Bránský, Jaroslav: Židé v Boskovicích. Boskovice 1999.

Bretholz, Bertold: Geschichte der Juden in Mähren im Mittelalter. Bis zum Jahre 1350. Brünn 1934.

Brosche, Wilfried: Das Ghetto von Prag. In: Seibt, Ferdinand (ed.): Die Juden in den böhmischen Ländern. München–Wien 1983, s . 87–122.

Drabek, Anna M.: Die Juden in den böhmischen Ländern zur Zeit des Landesfürstlichen Absolutismus. In: Seibt, Ferdinand: Die Juden, s . 123–144.

Dvorský, František: Vlastivěda Moravská. Třebický okres. Brno 1906.

Ehl, Petr–Pařík, Arno–Fiedler, Jiří: Alte Judenfriedhofe Böhmens und Mährens. Praha 1991.

Ehl, Petr–Fiedler, Jiří–Pařík, Arno: Staré židovské hřbitovy Čech a Moravy. Praha 1992.

D´Elvert, Christian: Zur Geschichte der Juden in Mähren und Oesterr.-Schlesien mit Rücksicht auf Oesterreich-Ungarn überhaupt und die Nachbarländer. Brünn 1895.

Fiedler, Jiří: Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha 1992.

Fišer, Rudolf: Historický atlas měst ČR, sv. 9 – Třebíč. Praha 2001.

Fišer, Rudolf: Počátky židovské komunity v Třebíči. In: Milý Bore. Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. Brno 2003, s . 223–230.

Fišer, Rudolf: Židovské sídliště v Třebíči od poloviny 16. století do roku 1835. HG 32, 2003, s . 239–276.

Fišer, Rudolf: Bydlení v židovských domech. ČMM 123, 2004, s . 367–394

Fišer, Rudolf: Model židovského ghetta v Třebíči. Třebíč 2006.

Fišer, Rudolf: Třebíčské ghetto. Základní etapy urbanistického a architektonického vývoje. In: Židé a Morava, Kroměříž, 2006, s . 7–14.

Fišer, Rudolf: Třebíč. Osudy židovských domů. Třebíč 2005.

Fišer, Rudolf–Nováčková, Eva–Uhlíř, Jiří: Třebíč. Dějiny města I . Brno 1978.

Germania Judaica I. Von ältesten Zeiten bis 1238. Tübingen 1963.

Germania Judaica II. Von 1238 bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Tübingen 1968.

Gold, Hugo (ed.): Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn 1929.

Gregor, František: Příspěvek k dějinám vzniku židovské čtvrti v Třebíči. Západní Morava V, 2001, s . 25–33.

Haas, Theodor: Die Juden in Mähren. Brünn 1908.

Hájek, Václav: Architektura. Klíč k architektonickým slohům. Praha 2000.

Hamáčková, Vlastimila: Hebrejské nápisy v Zadní synagoze v Třebíči. In: Židé a Morava. Kroměříž 1998, s . 42–44.

Hamáčková, Vlastimila – Šedinová, Jiřina: The Jewish Cemetery in Třebíč. JB 27, 1991, s . 82.

Heřman, Jan: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě. Praha 1980.

Horky, Josef Edmund: Fragmentarische Analekten zur Geschichte der Abtey Trebitsch und der Probsteyen Kumrowitz (Luh) und Wolein (Mierzin). Brünner Wochenblatt 1835, s . 58–108.

Horská, Pavla–Maur, Eduard–Musil, Jiří: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha–Litomyšl 2002.

Janák, Jan: Třebíč. Dějiny města II. Brno 1981.

Jásek, Jaroslav: Od rigolu po stoku, od žumpy po čistírnu odpadních vod. DaS 25, 2003, s . 11 - 16.

Jiroušková, Šárka: Koupelna a záchod od středověku k dnešku. DaS 25, 2003, s . 17–20.

Klenovský, Jaroslav: Brno židovské. Historie a památky židovského osídlení města Brna. Brno 2002.

Klenovský, Jaroslav: Židovské památky Třebíče. Brno–Třebíč 1995 (2. vydání).

Klenovský, Jaroslav: Židovské památky Velkého Meziříčí. Brno–Velké Meziříčí 1997.

Klenovský, Jaroslav: Židovské památky Moravy a Slezska. Brno 2002.

Kocman, Pavel: Die Juden im ersten erhaltenen mährischen Katastr–Lahnregister. JB 39, 2004, s . 109.

Kořatek, Jakob: Geschichte der Juden in Trebitsch. In: Gold, Hugo (Hsg.): Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn 1929.

Kubeš, Adolf: Dějepis města Třebíče. Třebíč 1874.

Kuděla, Jiří: Poznámky k dějinám Židů v habsburské monarchii v 16. – 19. století. FHB 16, 1993, s . 7–52.

Lipanská, Eduarda: Historické klenby. Praha 1998

Lipscher, Vladimír: Zwischen Kaiser, Fiskus, Adel, Zünften. Die Juden im Habsburgenreich des 17. und 18. Jahrhunderts am Beispiel Böhmens und Mährens. Zürich 1983.

Lipscher, Vladimír: Jüdische Gemeinden in Böhmen und Mähren im 17. und 18. Jahrhundert (bis zum Ausweisungsbefehl Maria Theresias). In. Seibt, F.: Die Juden, s . 73–86.

Matějka, Zdeněk: Židovská čtvrť v Třebíči. In: Židé a Morava. Kroměříž 2000, s . 134–137.

Mikulec, Jiří (ed.): Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Praha 1992.

Muk, Jan: Historické konstrukce I . Praha 1996.

Nezhodová, Soňa: Židovský Mikulov. Brno 2006.

Neumann, Jaromír: Český barok. Praha 1974.

Newman, Ja´akov–Sivan, Gavri´el: Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Praha 2004.

Nikodem, Vilém: Dějiny města Třebíče. Období 1468–1660, část I . Třebíč 1931.

Nosek, Bedřich–Krejčová, Helena: Židé v českých zemích (10.–20. století). Příloha k Atlasu univerzálních dějin židovského národa. Praha 1995.

Nováčková, Eva: Třebíčské Podklášteří a jeho obyvatelé v letech 1538–1654. Západní Morava V, 2001, s . 5–24.

Nováčková, Eva: Soužití křesťanů s židovskými komunitami v Třebíči, Moravských Budějovicích a Jemnici v 16. a 17. století. In: Židé a Morava. Kroměříž 2001, s . 5–16.

Novák, Ladislav: Zámostí. Třebíč 1994.

Orián, Edmund (ed.): Židovské Město pražské na vedutách, fotografiích a pohlednicích. Praha 2003.

Pařík, Arno: Výzdoba Zadní synagogy v Třebíči. In: Židé a Morava. Kroměříž 1998, s . 45–52.

Pěkný, Tomáš: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 2001 (druhé vydání).

Peterka, Miloslav: Prostějovské ghetto, jeho vzestup – soumrak – zánik. In: Židé a Morava. Kroměříž 1995, s . 67–79.

Petráň, Josef: Dějiny hmotné kultury II/2. Praha 1997.

Rozkošná, Blanka–Jakubec, Pavel: Židovské památky Čech. Brno 2004.

Rybár, Ctibor: Das jüdische Prag. Glossen zur Geschichte und Kultur. Prag 1991.

Sameš, Vincenc: Stručné dějiny města Třebíče. Příloha Zpravodaje města Třebíče. Třebíč 1972–1979.

Seibt, Ferdinand (ed.): Die Juden in den böhmischen Ländern. München–Wien 1983.

Sommernitzová, Ivana: Der Trebitscher Machzor – eine Beschriebung und Analyse des Manuskripts. Diplomarbeit. JB 9, 1973, s . 91.

Stern, Marc: Svátky v životě Židů. Praha 2002.

Svoboda, Emil: O reálním dělení domů v obvodu bývalého Pražského ghetta. Praha, nedatováno.

Syrový, Bohuslav: Architektura. Praha 1972.

Škabrada, Jiří: Konstrukce historických staveb. Praha 2003.

Štindl, Martin: K počátkům židovského osídlení ve Velkém Meziříčí. In: Židé a Morava. Kroměříž 1997, s . 3–13.

Štindl, Martin: Židovská synagoga – starost barokní Moravy. In: Židé a Morava. Kroměříž 2004, s . 24–40.

Teufel, Helmut: Zur politischen und sozialen Geschichte der Juden in Mähren vom Antritt der Habsburger bis zur Schlacht am Weisen Berg (1526–1620). Erlangen–Nürnberg 1971.

Teufel, Helmuth: Juden im Ständestaat. Zur politischen, wirtschaftlichen und sozialen Geschichte der Juden in Mähren zwischen 1526 und 1620. In: Seibt, F.: Die Juden , s . 57–72.

Tischler, Maria: Böhmische Judengemeinden 1348–1519. In: Seibt, Ferdinand: Die Juden, s . 37–56.

Vlček, Pavel: Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. Praha 1996.

Volavková, Hana: Zmizelá Praha 3. Židovské Město pražské. Praha - Litomyšl. 2002.

Wirth, Zdeněk – Müllerová, Augusta (edd.): Architektura v českém národním dědictví. Praha 1961.

Wolf. G.: Die alten Statuten der jüdischen Gemeinden im Mähren sammt den nachfolgenden Synodalbeschlüssen. Wien 1880.

Týž: Geschichte der Juden in Wien (1156–1876). Wien 1876.

Wolny, Gregor: Die Markgrafschaft Mähren topographisch, statistisch und historisch geschildert. Bd. VI. Brünn 1842.

Žáček, Václav: Studie k vývoji židovských jmen osobních v nové době. In. Steinherz, Samuel (ed.): Ročenka společnosti pro dějiny Židů v Československé republice, 8, 1936, s . 275–350.