Zavřít

 

 

Tiché náměstí

Tiché náměstí

Domy na Tichém náměstí patří k jádru židovského sídliště a tvoří přirozené centrum ghetta v okolí Staré (Přední) synagogy, ačkoliv mnohé z nich byly úředně zapsány do pozemkové knihy v roce 1724 jako domy „nové“.

Domy: | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |