Zavřít

 

 

Vývoj v letech 1850–2005

Vlastníci

KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 487

1882 Židovská náboženská obec Třebíč, 1926 firma J. H. Subak a synové v Třebíči (koupě), 1937 Ella Subaková, Gerda Grünbergerová, Margita Schneiderová, Elsa Subaková, Irena Singerová, ing. Josef Subak, (odevzdací listina), 1942 arizace, 1945 nucená národní správa, 1953 svěřena správa ve prospěch Místního národního výboru v Třebíči, 1953 Československý stát – Místní národní výbor v Třebíči, 1954 Bytové hospodářství Okresního stavebního podniku v Třebíči, 1955 Domovní správa Třebíč, 1958 Okresní národní výbor v Třebíči, 1962 Městský národní výbor v Třebíči, 1991 Město Třebíč.

Stavební vývoj

 

Od roku 1926, kdy Zadní synagogu koupila židovská kožedělná firma I. H. Subak a synové a začala ji užívat jako skladiště, se stavební vývoj budovy na dlouhou dobu zastavil. Ani po roce 1945 se situace chátrající synagogy nezlepšila, poněvadž byla i nadále užívána jako skladiště ovoce a zeleniny. O rekonstrukci historické památky se začalo uvažovat v letech 1987–1988, kdy také arch. Harald Čadílek připravil potřebný projekt. V následujících letech probíhaly až do roku 1997 rekonstrukční práce, jejichž investorem bylo město Třebíč. V současné době slouží restaurovaná synagoga jako výstavní či koncertní síň. Je zde rovněž umístěno turistické informační centrum a každoročně se v ní konají akce pořádané v rámci srpnového týdne židovské kultury Šamajim.