Zavřít

 

 

Podrobnosti | Vývoj

Zadní (Nová) synagoga

Nová synagoga v Blahoslavově ulici

Zadní synagoga pochází z doby kolem roku 1669, kdy rostoucí příliv židovského obyvatelstva, zvl. z oblastí východní Evropy, vyžadoval zbudování další modlitebny. Proto se jí říkalo Nová, Horní podle Horní židovské ulice, ve které se nacházela, nebo Vysoká, snad podle výšky objektu. V roce 1693 byla z nařízení vrchnosti vážně poškozena a opravena směla být teprve v letech 1705–1707. Kolem roku 1837 byla rozšířena severním směrem přístavbou druhé ženské galerie. V roce 1926 koupila synagogu od židovské náboženské obce firma Subak a užívala ji jako skladiště. Po roce 1945 se dostala do majetku města, ale nadále sloužila jako sklad ovoce a zeleniny. Teprve v letech 1989–1997 prodělala rekonstrukci a její hlavní sál nyní slouží jako výstavní a koncertní síň.