Zavřít

 

 

Podrobnosti | Popis | Vývoj

Obecní dům

Obecní dům (přestavba z r. 1899)

Původní objekt byl postaven v 60. letech 17. století na exponovaném místě proti tzv. Židovské bráně, kudy se později vstupovalo do ghetta. Sloužil především potřebám židovské samosprávy (radní světnice, archiv), ale v jeho přízemí se nacházela ženská rituální lázeň a také krámy. Zvenku stály u jeho západní stěny dřevěné masné krámy, kde obyvatelé ghetta kupovali rituálně čisté maso. V letech 1898–1899 prodělala budova výraznou přestavbu. Opravována byla ještě ve 20. letech minulého století a roku 2000 došlo k výměně střešní krytiny a obnově fasády.