Zavřít

 

 

Podrobnosti | Popis

Špitál

Místo, kde stával židovský špitál

Židovský špitál původně sloužil jako poslední útočiště starým, chudým a nemocným lidem. Jeho existence je písemně doložena již k roku 1654. Dům s konskripčním číslem 40 ve východní části sídliště již neexistuje. Na začátku druhé poloviny 19. století byla v severozápadní části bývalého ghetta zřízena skutečná nemocnice.