Zavřít

 

 

Podrobnosti

Šlachta

Šlachta na modelu (1850)

Prameny

MZA, F 200, karton č. 424, fol. 59v, 82r

Ačkoliv se již od svého počátku nemohla třebíčská židovská komunita obejít bez vlastní šlachty, která by poskytovala jednotlivým řezníkům dostatek rituálně nezávadného masa, v pozemkových knihách je spolehlivě doložena teprve k roku 1724 jako Jüdisch Gemeind-Schlachtbank. Nacházela se ve východním cípu ghetta. Před rokem 1828 zakoupila židovská obec v blízkosti staré šlachty od Davida Lederera pozemek a postavila na něm šlachtu novou. Ta posléze zanikla v souvislosti s výstavbou továrních objektů firmy Subak.