Zavřít

 

 

Podrobnosti

Krámy

Podle tradice měli třebíčští Židé několik dřevěných krámů u mostu při cestě vedoucí kolem zámku do Račerovic již v 60. letech 16. století. Spolehlivě jsou doloženy v historických pramenech až o sto let později, teprve k roku 1660. Na plánu separačních zdí z roku 1727 je jich zakresleno celkem 7. Kolem poloviny 18. století byly přebudovány na zděné a jejich počet narostl na 10. Až na dva krajní, nad nimiž byly postaveny místnosti sloužící k bydlení, byly proce 1945 zbourány.