Zavřít

 

 

Podrobnosti

Hřbitov

Obřadní síň hřbitova (z r. 1903)

Poloha původního, středověkého hřbitova není známa. O existenci nového hřbitova na severním svahu Hrádku se zmiňuje vrchnostenský urbář k roku 1636. Ve skutečnosti musel být hřbitov o něco starší, byl zřejmě založen ve dvacátých letech 17. století. Z ghetta k němu vedla vozová cesta. V roce 1888 byl hřbitov rozšířen a na počátku 20. století zde byla postavena nová obřadní místnost (1903). Zaujímá rozlohu necelých 12 000 m2 a tradice udává zatím neověřený počet 11 000 hrobů a 3000 náhrobků. Stojí zde památník židovských vojáků z 1. světové války (1922) a památník obětí rasové genocidy za 2. světové války (1957). V současné době probíhá zaměření hřbitova i katalogizace jeho náhrobků.