Zavřít

 

 

Vývoj v letech 1850–2005

Vlastníci

11 A KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 303

1880 Bernard Sönster, Katherina Kohnreinová, 1905 Philip Kohnrein, Rosa Jellineková, Marie Straussová, 1905 Ernestine Beneschová, 1912 Antonie Fürnbergová, 1921 Walter Fürnberg, 1942 arizace, 1949 Petr Fürnberg (poručnicí p. Anna Fürnbergová), 1962 Bohumil Pecka (koupě).

11 B KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 305

1844 David Tausig, 1891 Marie Tausigová, Kathy Tausigová, Moritz Tausig, Josefine Bergerová, Karoline Kleinová, 1913 Antonie Fürnberg, Walter Fürnberg, Karel Fürnberg, 1942 arizace, 1949 Petr Fürnberg (poručnicí p. Anna Fürnbergová), 1962 Bohumil Pecka (koupě).

11 C KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 304

1885 Resi Heinerová, 1899 Stanislav a Anna Dvořáčkovi (koupě), 1929 Viktor a Františka Dvořáčkovi (koupě), 1964 Františka Dvořáčková (jediný vlastník, vdova), 1969 Československý stát – ONV v Třebíči (dědictví).

Stavební vývoj

MěÚT, ASÚ, fond Zámostí, Z 11

Střešní plášť domu prošel rekonstrukcí v roce 1932 (výměna krovu, nadezdívka cca o 20 cm, výměna střešní krytiny). V roce 1947 bylo majitelce domu paní Anně Fürnbergové povoleno využívat objekt jako skladiště kostí. Do roku 1964 sloužil dům i jako holičská provozovna (díl 11 C, přestavěno na garáž v roce 1970). Druhá část domu (směrem do uličky), celková rekonstrukce byla zahájena v roce 1997 v interiéru, (obnova omítek, nové instalace, změna dispozic, výměna podlah), obnova střešního pláště (půdní vestavba), obnova fasády (obnova omítek, nový nátěr, výměna výplní okenních a dveřních otvorů).

Popis domu, domovní dílu 11 C, vypracováno Okresním stavebním podnikem v Třebíči v roce 1966: „Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt, který byl postaven jako holičská provozovna a jeho bývalý vlastník byl Viktor Dvořáček. Po jeho smrti přešel majetek do vlastnictví Československého státu. Objekt je postaven na stavební ploše 105/1 v k. ú. Podklášteří a má zastavěnou plochu 29 m2. Objekt sám je zděný, koncový, nepodsklepený postavený ze smíšeného zdiva, převládá kámen. Zdivo stavby je značně vlhké po celém obvodu do výše více jak 1 m. Stáří objektu nelze přesně zjistit, dá se však předpokládat, že je starší 100 roků. Stropy dřevěné trámové, dlažby betonové, střecha krytá taškami, půdní prostor nepřístupný, okna nepřímé osvětlení, objekt není napojen na žádné inženýrské sítě, elektrická instalace ve špatném stavu.“