Zavřít

 

 

Vývoj v letech 1850–2005

Vlastníci

10 A KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 301

1880 Alexander Subak, Sigmund Salomon Subak, 1901 Alexander Subak,Berthold Subak, 1907 Josefine Subaková, Berthold Subak, 1932 Antonín a Julie Zezulovi (koupě), 1959 Julie Zezulová (jediný vlastník, vdova).

10 B KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 302

1876 Judit Rosenbergová, 1890 Sigmund Salomon Subak, 1901 Alexander Subak, Berthold Subak, 1907 Alexander Subak, Josefine Subaková, 1932 Antonín a Julie Zezulovi (koupě), 1959 Julie Zezulová (jediný vlastník, vdova), 1965 Julie Havlíková, 1971 Marie Hynková.

Stavební vývoj

MěÚT, ASÚ, fond Zámostí, Z 10

Řádná schůze obecní rady v Třebíči Židovské obci, konaná dne 30.července 1923, konstatovala, že byla provedena oprava střechy nad domem, opraveno zdivo (barva a cement), proveden nátěr venkovních oken, r. 1932 výměna oken v uliční fasádě (4 ks), r. 1946 dům prošel rekonstrukcí, I. NP přestavěno, oprava omítek v interiéru, obnova fasády, r. 1961 požádáno o povolení realizovat opravu v interiéru (přestavba původní komory v mezaninu na ložnici (zrušen vikýř, vyzděna nová okna do ulice L. Pokorného, vestavba nové spíže v přízemí domu), r. 1965 provedení vnitřní úpravy, obnovena uliční fasáda, zvětšen vstup do domu, osazena nová vrat do suterénu domu, zřízení dvou nových oken do ulice L. Pokorného v I. NP (díl 10 B).