Zavřít

 

 

Vývoj v letech 1850–2005

Vlastníci

KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 319

1877 Regina Eleonora Spirová,1925 František Míšenský,Marie Míšenská, 1952 Anna Hurdová, 1952 Augustin Hurda, Marie Malá, Josefa Hurdová, Růžena Janušková, Žofie Janová (dětí).

Stavební vývoj

MěÚT, ASÚ, fond Zámostí, Z 9

V roce 1940 provedena oprava kůlny (hrozila sesutím), dům trvale neobýván od roku 1980, rekonstrukce byla zahájena v roce 2004 v tomto rozsahu: obnova střešního pláště, výměna střešní krytiny, výměna vadných částí krovu, oprava komínového tělesa, výměna větracích komínů, oprava uliční fasády, nový barevný nátěr, repase oken a vstupních dveří.

Popis domu, bytu v I. NP, vypracováno v roce 1951: „Byt v I. NP se sestává z předsíně, černé kuchyně, 2 obytných místností, suchého záchodu. Zdivo kamenné, prostory zaklenuté.“

Popis domu, vypracováno odborem výstavby a územního plánování MěstNV jako podklad pro prohlášení bytu v I. NP za zdravotně závadný (datace 2. 9. 1980): „Bytová jednotka o 2 místnostech ( 20 m2 a 15 m 2  ) je severní orientace. Obě místnosti jsou asi 30 cm pod úrovní terénu. Místnosti jsou značně tmavé, vlhkost až do výše l m. Strop trámový. Vytápění lokální.“ Byt uznán za nebytové prostory.

Popis domu, bytu v I. NP, vypracováno odborem výstavby MěstNV v Třebíči dne 21. 1. 1987, jako podklad pro jednání o uznání části domu, bytu zdravotně závadným: „Byt v patře sestává z kuchyně, předsíně, černé kuchyně, dvou místností a suchého záchodu. Orientace oken je severní, podlahy prohnilé, voda – popraskané vodovodní potrubí. Krytina v dezolátním stavu, do bytu zatéká.“