Zavřít

 

 

Vývoj v letech 1850–2005

Vlastníci

25 A KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 339

1884 Moritz Prager, 1897 Sophie Pragerová, 1900 Augustin Klusáček, Marie Klusáčková (koupě), 1918 Františka Smejkalová (koupě), 1957 Jindřiška Velecká (postupní smlouva), 1965 Jindra Schveinerová, 1978 Augustin Hoffman, Zdeňka Hoffmanová (koupě).

25 B, 25 C KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 340

1885 Jan Klubal, Marie Klubalová (koupě), 1889 Marie Vejvodová (trhová smlouva, 1937 Antonín Beneš, Aloisie Benešová (trhová smlouva), 1958 Aloisie Benešová (jediný vlastník, vdova).

Stavební vývoj

MěÚT, ASÚ, fond Zámostí, Z 25

25 A 

V r. 1951 provedena výměna podlah v rodinném domku, r. 1976 uznán dům zdravotně závadným a určen k nebytovému využití, r. 1979 adaptace domku na garáž a dílnu (vybourána původní okna, vložena dvoukřídlá plechová vrata), v r 2001 zahájena obnova střešního pláště v rozsahu výměny vadných částí krovu, nová krytina, oprava komínového tělesa.

Ocenění rodinného domu č. p. 25 A, vypracováno Josefem Smolou ke dni 6. 5. 1965: „Rodinný domek je umístěn v řadové zástavbě. Jde o domek přízemní, nepodsklepený. Dispoziční řešení je zastaralé. V rodinném domku je l bytová jednotka o kuchyni a pokoji. Chybí koupelna. V rodinném domku je vyveden vodovod do chodby, další rozvod po domě chybí. Při pravé hranici rodinného domku je průchodná chodba. Minimální výškový rozdíl od vstupu do budovy a podlahami v přízemí je vyrovnán l schodišťovým stupněm.“

25 B, 25 C

V roce 1951 provedena výměna podlah, r. 1975 byt uznán zdravotně závadným, dům určen k nebytovém využití, r. 1987 adaptace domu ve prospěch dvojgaráže (vybourání vnitřních příček, osazení plechových garážových vrat), včetně obnovy fasády (revize omítek, stříkaný břízolit), r. 2001 výměna garážových vrat.