Zavřít

 

 

Vývoj v letech 1850–2005

Vlastníci

48 A KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 358

1887 Leopold Löwenstamm, 1898 Cecilie Löwenstammová, 1906 Herman Löwenstamm, 1907 Maurice Marek, Marie Marková (koupě),1907 Albert Sofer, Hani Soferová (koupě), 1911 Marie Netoličková (koupě), 1917 Veronika Kršková (koupě), 1922 Adolf Krška, Veronika Kršková, 1956 František Anděl, Marie Andělová (koupě).

48 B KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 359

1841 Markus Sörer, Sofie Meisnerová, 1888 Emil M. Sörer, 1893 Leopold Löwenstamm, 1898 Cecilie Löwenstammová, 1906 Herman Löwenstamm, 1907 Maurice Marek, Marie Marková (koupě), 1907 Albert Sofer, Hani Soferová (koupě), 1911 Marie Netoličková (koupě), 1917 Veronika Kršková (koupě), 1922 Adolf Veškrna, Veronika Kršková, 1955 František Anděl, Marie Andělová (koupě).

48 C KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 360

1882 Marie Bachrachová, 1894 Wilhelm Bachrach, 1898 Leopold Rosenberg, 1900 Sofie Rosenbergová, 1916 Isidor Rosenberg, Julius Rosenberg, 1916 Johann a Janina Hauserovi, 1922 Bedřich Neuner, Malvina Neunerová (koupě), 1924 Malvina Neunerová (jediný vlastník, vdova), 1936 Moravská banka v Brně, 1939 Bohumil Vidlák, Emanuela Vidláková (trhová smlouva), 1959 Bohumil Vidlák, Karel Vidlák (syn).

Stavební vývoj

MěÚT, ASÚ, fond Zámostí, Z 48

V roce 1954 vydáno MěNV povolení k přestavbě přízemí a I. NP domu č. pop. 48/37. „Přestavba pozůstává z výměny 2 kleneb v přízemí za rovné stropy, přemístění nepotřebných příček, přemístění schodiště, výměny podlah, vyrovnání stropu, opravy omítek.“, r. 1969 vybourání parteru, osazení nových trojdílných oken, r. 1982 povolení etážového topení, r. 1994 zahájena celková rekonstrukce domu v rozsahu: obnova vnitřních omítek, snížení úrovně podlahy v přízemí, obnova elektroinstalace, obnova fasády, výměna výplní okenních otvorů v uliční fasádě, přeřešení parteru (osazení výkladců), r. 1995 rekonstrukce střešního pláště (oprava laťování, výměna krytiny), r. 1997 plynofikace domu, r. 1997 oprava krovu, podlahy půdy a štítového zdiva, oprava fasády, osazení prosvětlovacích prvků v půdním prostoru, r. 2000 oprava základového zdiva, r. 2001 realizována půdní vestavba, r. 2002 oprava fasády štítu, oprava podlah v II. NP.