Zavřít

 

 

Vývoj v letech 1850–2005

Vlastníci

46 A KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 355

1836 Aron Taussig, 1895 Albert Taussig, Samuel Taussig, Charlotte Tassigová, provdaná Pisko, 1909 Albert Taussig, Samuel Taussig, Artur Pisko, Regine Schwarzová, roz. Pisko (děti Charlotte Taussigové), 1916 Albert Taussig, Artur Pisko, Regine Schwarzová, Oswald Schwarz, Richard Schwarz, dr. Robert Schwarz, Emma Taussigová (majetkové vyrovnání v rámci rodiny), 1920 vkládá se na vlastnictví ideální jedné třetiny Alberta Taussiga, Artura Piska, Reginy Schwarzové ve prospěch Arnoštky Wallisové, Mathildy Wallisové (koupě), 1928 fa Subak a synové (odevzdací listina, kupní smlouva), 1937 Ella Subaková, Gerda Grünbergerová, Margita Schneiderová, Elsa Subaková, Irena Singerová, Ing. Josef Subak (odevzdací listina, dědictví), 1942 arizace, 1945 nucená národní správa.

46 B KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 355

1887 fa Subak a synové, 1937 Elle Subaková (jedna čtvrtina), Gerda Grünbergerová, Margita Schneiderová, Elsa Subaková, Irena Singerová, Ing. Josef Subak, 1942 arizace, 1945 nucená národní správa.

Stavební vývoj

MěÚT, ASÚ, fond Zámostí, Z 46

V 1962 uznán byt v přízemí za zdravotně závadný, následně provedena jeho rekonstrukce, sanace vlhkosti, výměna oken (původní dvoukřídlá okna odstraněna, nahrazena okny trojdílnými), r. 1973 opět provedena výměna oken, instalace etážového vytápění, r. 1986 výměna krytiny (původní taška bobrovka nahrazena vlnitým eternitem), r. 1996 adaptace I. NP pro potřeby ordinace rehabilitace, r. 1998 zahájena kompletní rekonstrukce domu (statické zabezpečení narušených konstrukcí, oprava fasády, výměna výplní prolomených otvorů v uliční fasádě, vnitřní instalace plynu, oprava omítek v interiéru, oprava podlah, adaptace II. NP pro účely obytné, obnova střešního pláště, včetně půdní vestavby). Celková rekonstrukce byla provedena citlivě, v rámci obnovy bylo respektováno původní dispoziční řešení, v roce 2000 vydán úřední souhlas s rekonstrukcí a vestavbou obytného podkroví (pultové vikýře), r. 2005 obnova ohradní zdi směrem do ulice Blahoslavova.

Popis domu, bytu v I. NP, vypracováno pro potřeby okresní hygienicko-epidemiologické stanice v roce 1962: „Byt v přízemí domu se skládá z kuchyně velikosti 3,50 x 4 m a pokoje vel. 3,50 x 6 m, kuchyně jest opatřena dvěma okny vel. 1,40 x 0,80 m směrem severním do dvora. Kuchyň jest tmavá, ve vzdálenosti 3 m od hospodářské budovy. Vlhkost stěn sahá do výše 2 m po celém obvodu, podlaha dřevěná, značně provlhlá. Pokoj jest orientován dvěma okny k jihu do ulice L. Pokorného. Rovněž tato místnost jest velmi vlhká, s dřevěnou podlahou značně ztrouchnivělou. V pokoji jest cítit zápach, který jest způsobován kanalizací, která je vedena pod předmětným pokojem. Příslušenství předmětného bytu je nevyhovující. Záchod je umístěn v chodbě, není odvětráván. Topeniště z kuchyně je připojeno na komínovou troubu vedenou přes celou předsíň. Celý byt možno označit za byt suterénní, vzhledem k tomu, že sousedí se sklepy.“

Popis (odhad prodejní ceny) domu, vypracovaný v roce 1963: „Jedná se o rodinný I. patrový řadový dům, nepodsklepený s dvěma byty, z nichž l je v přízemí o kuchyni a l pokoji s příslušenstvím, t. č. volný a druhý v I. patře o kuchyni a 2 pokojích s příslušenstvím. K domu náleží menší dvůr se zděnou kolnou a velká přízemní kolna při ulici, vlevo od domu 2 sklepy. Průčelí parcely v délce 14,5 m je obráceno proti jihu. Dům sahá až k druhé ulici Blahoslavově, při které je zděná kolna s průčelím 5 m dlouhým. Dům je zděný 7 x 15 m a obsahuje: v přízemí průchozí síň s l bytem o kuchyni pokojem s příslušenstvím, t. j. předsíň a WC, sklep za bytem je klenutý. V I. patře: l byt o kuchyni a 2 pokojích s příslušenstvím, t. j. koupelnou, spíží , WC a pavlačí. Dvorní záchodový přístavek není již užíván. Střecha sedlová s taškovou krytinou a půda s cihelnou dlažbou. Vybavení: stropy trámové, omítané, podlahy prkenné, na chodbách dlaždice, schodiště kameninové, v kuchyni pěkný, bílý sporák. Topení kamny. Dvůr je malý, avšak dostačující. Zděná kolna na dvoře je 5 x 3 m velká. Má taškovou krytinu a vchod do zadní ulice Blahoslavovy. Velká zděná kolna při ulici je přízemní 7 x 11 m. Při ulici má dvoukřídlá vrata a trámový strop se záklopem. Dlažba kolny je cihelná. Za kolnou je klenutý sklep 4 x 4 m a menší dvorek. Kanalizace domovní je svedena do uliční stoky. Stáří domu: původní zdivo od nepaměti. V roce I. 1940 byl v I. patře dům důkladně obnoven a zmodernizován. Stav celkem dobrý s výjimkou střecha a přízemní bytu, který je zavlhlý.“

Popis domu, bytu v I. NP, vypracováno v roce 1964: „Jedná se obyt v přízemí domu o kuchyni a pokoji. Kuchyně je velikosti 14 m2, opatřena trojdílným oknem 150 x 180 cm směřujícím k severu. Když tato místnost byla poměrně značným nákladem opravována v roce 1963, jeví se již dnes opět vlhká. Tato místnost je značně tmavá (v těsné blízkosti jsou postaveny kolny), neprosluněná a studená. Pokoj je veliký 21 m2, opatřena dvěma okny o velikosti 140 x 80 cm, orientovanými do ul. L. Pokorného. Celá místnost jest velmi vlhká, hlavně východní stěna až ke stropu. K bytu náleží tmavá předsíň, dále pak spíže a WC.“