Zavřít

 

 

Vývoj v letech 1850–2005

Vlastníci

45 A KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 353

1872 Jacob David Ornstein, 1890 Leopold Ornstein, 1896 Hermann Reich, 1930 Hermína Reichová, 1942 arizace, 1944 objekt byl převzat Centrálou pro židovský vystěhovalecký majetek v Praze, 1945 nucená národní správa, 1948 Hermína Reichová (obnovení vlastnických práv), 1949 Herta Coufalová (odevzdací listina), 1949 Jaroslav Dočekal (koupě), 1962 Karel Hoffman, Aloisie Hoffmanová (koupě).

45 B KÚT, Pozemkové knihy Podklášteří, ČVK 354

1871 Nathan Weissenstein, 1897 Eleonora Weissensteinová, 1905 Jan Markus, Marie Markusová (koupě), 1911 Marie Markusová (vdova), Marie Hospudková, Kateřina Dusíková, Gabriela Markusová (dcery), 1926 Marie Markusová, Marie Dvořáková (dcera Marie Hospudkové), Kateřina Dusíková, Gabriela Markusová, 1938 Marie Dvořáková, Kateřina Dusíková, Gabriela Markusová (prov. Benešová), 1943 Marie Dvořáková, Kateřina Dusíková, 1962 Karel Hoffman, Alosie Hoffmanová (koupě).

Dům sjednocen v roce 1962, kdy díl 45 A a 45 B koupili manželé Karel Hoffman a Aloisie Hoffmanová.

Stavební vývoj

MěÚT, ASÚ, fond Zámostí, Z 45

V roce 1963 provedena kompletní rekonstrukce domu (výměna oken, dveří, oprava fasády), r. 1978 instalace ústředního vytápění, r. 1994 nátěr oken a dveří v uliční fasádě, oprava balkónu (včetně výměny dveří), r. 1995 výměna střešní krytiny, obnova 2 komínů omítnutím, obnova západního štítu v ulici Blahoslavově, výměna pěti světlíků, výměna okapů a svodů, r. 1997 plynofikace rodinného domu, 2001 oprava fasády (revize omítek, nový barevný nátěr, v rámci obnovy fasády byly respektovány dochované detaily – nárožní pilastry, profilovaná podstřešní římsa, výraz fasády doplněn lesenovým rámem).